8 cách đặt tên thương hiệu cơ bản nhất cho Startup

Việc đặt tên cho doanh nghiệp là điều đầu tiên bạn nên tưởng tượng lúc muốn có mặt trên thị trường doanh nghiệp. 1 Cái tên công ty không những cần hay, hấp dẫn, dễ đọc, dễ nhớ mà nó còn phải vượt thời kì và truyền được cảm hứng. Tên Startup khởi nghiệp có thể là tên viết tắt cái gì đấy nhưng phải đủ điều kiện cho phần tên nhãn hàng mở mang sau này. Đọc tên thương hiệu cần có...
Xem thêm